با ما در تماس باشید

آيا مایل به دریافت آخرین اخبار، رویدادها و مقالات ما هستید؟ در این صورت می‌توانید در خبرنامه چترا مشترک شوید.
نام

 
راه‌های تماس

پست الکترونیک: info@chatrango.com

تلفن: ۴۴۲۰۴۲۹۵-۰۲۱ و ۴۴۲۷۹۴۵۴-۰۲۱ و ۴۴۲۳۷۸۱۰-۰۲۱

نشانی: تهران، آریاشهر ، فلکه اول صادقیه ، ساختمان پرنیان ، پلاک ۱۱۱۸، طبقه دوم، واحد ۶

گواهینامه‌های پیام‌آوران همیاری چترا

تقدیرنامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از بهزیستی استان تهران

تقدیرنامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از بهزیستی استان تهران

تقدیرنامه دکتر سید قاسمی از بهزیستی کشور

تقدیرنامه دکتر سید قاسمی از بهزیستی کشور

گواهی‌نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از CASMH

گواهی‌نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از CASMH

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از سازمان نظام روانشناسی

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از سازمان نظام روانشناسی

تقدیر نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از BANGKOK

تقدیر نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از BANGKOK

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از BANGKOK

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از BANGKOK

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از UNICEF

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از UNICEF

تقدیرنامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از CANADA

تقدیرنامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از CANADA

گواهی‌نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از دانشگاه تهران

گواهی‌نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از دانشگاه تهران

تقدیرنامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از دانشگاه بهزیستی و توانبخشی

تقدیرنامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از دانشگاه بهزیستی و توانبخشی

تقدیر نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از دانشگاه تهران

تقدیر نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از دانشگاه تهران

تقدیر نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از UNODC و UNAIDS

تقدیر نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از UNODC و UNAIDS

تقدیر نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از BANGKOK

تقدیر نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از BANGKOK

تقدیر نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از UNODC

تقدیر نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از UNODC

تقدیر نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از UNODC

تقدیر نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از UNODC

تقدیر نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از BANGKOK

تقدیر نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از BANGKOK

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از ستاد مبارزه با مواد مخدر

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از ستاد مبارزه با مواد مخدر

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از بهزیستی کشور

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از بهزیستی کشور

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از بهزیستی کشور

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از بهزیستی کشور

گواهی‌نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از دانشگاه تهران

گواهی‌نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از دانشگاه تهران

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از مرکز کامیاب

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از مرکز کامیاب

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از بهزیستی خراسان رضوی

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از بهزیستی خراسان رضوی

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از ستاد مبارزه با مواد مخدر

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از ستاد مبارزه با مواد مخدر

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از دانشگاه صنعتی شریف

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از دانشگاه صنعتی شریف

پروانه فعالیت مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی معتادین قرچک

پروانه فعالیت مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی معتادین قرچک

پروانه تأسیس موسسه خیریه پیام آوران همیاری

پروانه تأسیس موسسه خیریه پیام آوران همیاری

پروانه بهره‌برداری مرکز درمان سوء مصرف مواد

پروانه بهره‌برداری مرکز درمان سوء مصرف مواد

گواهی نامه سرکار فاطمه خانم بهرام آبادیان از تربیت مشاور کودک ونوجوان

گواهی نامه سرکار فاطمه خانم بهرام آبادیان از تربیت مشاور کودک ونوجوان

گواهی نامه سرکار خانم فاطمه خانم بهرام آبادیان از گشتالت درمانی

گواهی نامه سرکار خانم فاطمه خانم بهرام آبادیان از گشتالت درمانی

گواهینامه سرکارخانم فاطمه بهرام آبادیان از درمانگر اختلالات جنسی

گواهینامه سرکارخانم فاطمه بهرام آبادیان از درمانگر اختلالات جنسی

تقدیر نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از ستاد مبارزه با مواد مخدر

تقدیر نامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از ستاد مبارزه با مواد مخدر

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران

گواهینامه سرکار خانم فاطمه بهرام آبادیان از شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران