پذیرش سلامت‌جو

فرم پذیرش موسسه خیریه چترا

پذیرش  سلامت‌جو

در صورتی که با فعالیت‌های چترا آشنا هستید و تمایل دارید که از خدمات مشاوره، توانمندسازی و اقامتی چترا بهره‌مند گردید، لطفا فرم درخواست پذیرش زیر را پر نموده و یا با دفتر مرکزی چترا تماس حاصل نمایید: