کارگاه و دوره‌های آموزشی چترا

آموزش حضوری و غیر حضوری

معرفی کارگاه‌های آموزشی چترا

یکی از مهم‌ترین بخش‌های خدمات موسسه خیریه چترا، برگذاری دوره‌های آموزشی مهارت زندگی، پیشگری و درمان است که به دو روش حضوری و غیر حضوری به صورت رایگان و یا با دریافت هزینه انجام می‌شود.

Image

آموزش پیشگیری

چترا در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

مبادرت به برگزاری کارگاه های متعددی در خصوص پیشگیری از اعتیاد، اچ.آی.وی/ایدز، بیماریهای عفونی منتقله جنسی و غیره مینماید. 

Image

مهارت زندگی

یکی از کارگاه های مهم و قابل توجه برای متخصصين حوزه روانشناسی و مددکاری، دوره های تربیت مربی چترا میباشد که کمک میکند متخصصان مهارت های ده گانه و اصول افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس را بیاموزند.

Image

آموزش‌های درمانی

چترا با برگزاری دوره های تربیت مربی در زمینه درمان های شناختی رفتاری CBT، DBT، طرحواره درمانی، به افزایش مهارت ها و صلاحيت روانشناسان حوزه آسیب یاری میرساند


هیچ اطلاعاتی یافت نشد.